Tìm nghiệm đa thức P(x)=x^4+x^3+x+1

bởi hà trang 08/05/2019

Tìm nghiệm đa thức sau: P(x) = x4 + x3 + x + 1

mọi người ơi giúp mk đi 1 tick cho ai nhanh nhất nk

Câu trả lời (1)

 • \(P\left(x\right)=x^4+x^3+x+1\)

  Ta có: \(x^4+x^3+x+1=0\)

  \(\Rightarrow x^3\left(x+1\right)+\left(x+1\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left(x^3+1\right)\left(x+1\right)=0\)

  \(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^3+1=0\\x+1=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}x^3=-1\\x=-1\end{matrix}\right.\Rightarrow x=-1\)

  Vậy x = -1 là nghiệm của đa thức P(x)

  bởi Nguyen Huong Quynh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan