AMBIENT

Tìm nghiệm của đa thức B(x)=-2019x+2018

bởi thh maan 06/04/2019

số học:

Bài 1: a. tìm nghiệm của đa thức B(x)=-2019x+2018

b. tìm m để C(x)=-2019x+m có nghiệm là -1

Bài 2: một hcn có CR là x(m), CD hơn CR 3 m

a. hãy viết biểu thức đại số biểu thị chu vi hcn

b. cho biết chu vi hcn là 22 m. Tính CD và CR hcn

Bài 3: một miếng đất hcn có CR là (4x-2y-1) (m) và CD là (4x+6y+5) (m). Hãy tính diện tích miếng đất tại x=10; y=-5

Bài 4: Bạn B đi siêu thị mua hoa quả, mua đc 1 kg nho và 1 kg táo với tổng số tiền là 250000 đồng. Tính giá tiền 1 kg mỗi loại hoa quả trên, biết số tiền 3 kg táo bằng số tiền 2 kg nho

Hình học:

Bài 1: hãy viết biểu thức đại số biểu thị diện tích của hình tạo bởi một tam giác vuông và hai hình vuông dựng phía ngoài trên hai cạnh góc vuông x và y của tam giác vuông đó (tự vẽ hình). tính diện tích hình đó biết hai cạnh góc vuông của tam giác vuông là 3 cm và 4 cm.

bài 2: một tờ giấy A4 hcn có các kích thước là 27.9 cm và 21 cm. Hãy tính độ dài đường chéo tấm giấy A4. (làm tròn đến số thập phân thứ 2, vẽ hình minh họa)

Bài 3; cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH

a. c/m tâm giác ABH bằng tam giác ACH

b. vẽ hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G. C/m 3 điểm A, G, H thảng hàng

c. trên tia đối của tia HG, lấy điểm E sao cho HG = HE. C/m G là trung điểm của AE

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • bởi
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>