Tìm hệ số của đa thức f(x)=2x^2+bx+5 biết đa thức có một nghiệm bằng 1

bởi thùy trang 08/05/2019

1. Tìm hệ số của đa thức f(x) = 2x2 + bx + 5 biết rằng đa thức có một nghiệm bằng 1.

2. CMR với mọi số nguyên dương n thì 52n+1 + 2n+4 + 2n+1 \(⋮\) 23

Câu trả lời (1)

 • 1) Vì đa thức f(x) có 1 nghiệm là 1

  Nên f(1) = 2.12 + b + 5 = 0

  <=> 2 + 5 + b = 0

  <=> 7 + b = 0

  <=> b = -7

  Vậy b = -7 là nghiệm của đa thức f(x)

  bởi Nguyễn Lý Thanh Vân 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan