ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm a, b biết nghiệm của đa thức f(x)=(x-1)(x+2) cũng là nghiệm của g(x)=x^3+ax^2+bx+2

Cho hai đa thức sau:

f(x)=(x-1)(x+2)

g(x)=x3+ax2+bx+2

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x)

giúp mink với mai nộp rùi thankyou very muchhihi

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt f(x)=0,ta có;

  (x-1)(x+2)=0

  <=>x-1=0/x=2=0

  <=>x=1/x=-2

  Vì nghiệm của f(x) cũng là nghiệm của g(x)

  thay x=1 vào g(x)

  =>\(1^3+a.1^2+b.1+2=0\)

  =>1+a+b+2=0

  =>a+b=-3

  =>a=-3-b

  thay x=-2 vào g(x)

  =>\(\left(-2\right)^3+a.\left(-2\right)^2+b.\left(-2\right)+2=0\)

  =>-8+4a-2b+2=0

  =>4a-2b-8+2=0

  =>2(2a-b)-6=0

  =>2(2a+b)=6

  =>2a+b=3

  thay a=-3-b vào biểu thức trên

  2(-3-b)+b=0

  =>-6-2b+b=0

  =>-6-b=0

  =>b=-6

  =>a+(-6)=-3

  =>a=3

    bởi Nguyen Binh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1