hỏi về bài tập

bởi Ngô Thị Phương Anh ngày 11/01/2018

Khi điều tra về chất lượng học sinh của 1 lớp. Người điều tra thu nhập được như sau:

+ Tỉ số giữa học sinh giỏi và học sinh khá là 1/3 

+ Tỉ số giữa học sinh khá và học sinh trung bình là 3/4 

Biết số học sinh khá hơn học sinh giỏi là 10 em

a) Tính số học sinh đạt danh hiệu mỗi loại

b)Vẽ biểu đồ hình quạt và lập bảng tần số

Câu trả lời (1)

  • mình làm như thế này nhan, bạn nào làm rồi thì cmt mình cùng trao đổi nhé

    bởi Nguyễn Lệ Diễm ngày 15/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan