YOMEDIA
UREKA

Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức \(4\times 1 00m\), đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với \(1; 1,5; 1,6 ; 2.\)

Hỏi đội đó có phá được “kỉ lục thế giới” là \(39\) giây không, biết rằng voi chạy hết \(12\) giây?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi vận tốc của voi, sư tử, chó và ngựa lần lượt là \({v_1}\) (m/s), \(v_2\) (m/s), \(v_3\) (m/s) và \(v_4\) (m/s); thời gian chạy tương ứng của chúng lần lượt là \(t_1\) (s), \(t_2\) (s), \(t_3\) (s) và \(t_4\) (s).

  Theo đề bài ta có:

   \(\dfrac{{{v_1}}}{1} = \dfrac{{{v_2}}}{{1,5}} = \dfrac{{{v_3}}}{{1,6}} = \dfrac{{{v_4}}}{2};\,\,{t_1} = 12\)

  Suy ra \({v_2} = 1,5{v_1};{v_3} = 1,6{v_1}\) và \({v_4} = 2{v_1}\)        (1)

  Mặt khác cuộc chạy thi trên cùng một quãng đường \(100m\) thì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có:

  \({v_1}{t_1} = {v_2}{t_2} = {v_3}{t_3} = {v_4}{t_4}\)        (2)

  Thay các giá trị tính theo \(v_1\) của \(v_2;v_3;v_4\) vào (2) ta có:

  \({v_1}{t_1} = 1,5{v_1}{t_2}\) suy ra \({t_1} = 1,5{t_2}\)

  \(\begin{array}{l}
  {v_1}{t_1} = 1,6{v_1}{t_3} \Rightarrow {t_1} = 1,6{t_3}\\
  {v_1}{t_1} = 2{v_1}{t_4} \Rightarrow {t_1} = 2{t_4}
  \end{array}\)

  Vì \({t_1} = 12\) (s) nên ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {t_2} = \dfrac{{12}}{{1,5}} = 8\,\,(s)\\
  {t_3} = \dfrac{{12}}{{1,6}} = 7,5\,\,(s)\\
  {t_4} = \dfrac{{12}}{2} = 6\,\,(s)
  \end{array}\)

  Tổng thời gian của đội thi chạy là \({t_1} + {t_2} + {t_3} + {t_4} = 12 + 8 + 7,5 + 6 = 33,5\,\,(s)\)

  Trả lời: So với kỉ lục thế giới thì đội thi phá kỉ lục thế giới.

    bởi hi hi 02/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF