YOMEDIA
ZUNIA12

Có 7 người làm xong một công việc trong 20 ngày. Hỏi 10 người (năng suất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi x là số người \(x \in {\mathbb N^*}\), y là số ngày (\(y \in {\mathbb N^*}\) để hoàn thành công việc.

  Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau:

  Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có: 

  \({{{x_1}} \over {{x_2}}} = {{{y_2}} \over {{y_1}}}\) ;\({x_1} = 7\) (người); \({y_1} = 20\)(ngày); \({x_2} = 10\) (người).

  \( \Rightarrow {7 \over {10}} = {{{y_2}} \over {20}} \Rightarrow {y_2} = {{7.20} \over {10}} = 14\) (ngày)

  Trả lời: 10 người phải làm trong 14 ngày.

    bởi Thụy Mây 30/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF