AMBIENT

Chứng minh đa thức A(x)=x^4+5+4x^2 không có nghiệm

bởi Nguyễn Vũ Khúc 26/04/2019

Chứng tỏ rằng đa thức sau không có nghiệm A(x)=\(x^4+5+4x^2\)

Giúp mình cái ,chiều thi rồi

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(A\left(x\right)=x^4+5+4x^2\)

  \(=x^4+4x^2+4+1\)

  \(=\left(x^2+2\right)^2+1\)

  Dễ thấy: \(\left(x^2+2\right)^2\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow A\left(x\right)=\left(x^2+2\right)^2+1\ge1>0\forall x\)

  Nên đa thức \(A(x)\) không có nghiệm

  bởi Đinh Đức Hùng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>