RANDOM

Chứng minh AN^2+BP^2+CM^2=AP^2+BP^2+CN^2 biết OM, ON, OP vuông góc với BC, CA, AB

bởi Lan Anh 25/04/2019

Từ điểm O tùy ý trong tam giác ABC, kẻ OM, ON, OP lần lượt vuông góc với các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh rằng: AN2 +BP2+CM2 = AP2+BM2+CN2

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • A B C O M N P Nhiều tam giác quá nên mình chỉ ghi áp dụng định lí pytago còn áp dụng cho tam giác nào bạn tự hiểu nha:

  Áp dụng định lý pytago ta có:

  AO2=AN2+NO2

  AO2=AP2+PO2

  BO2=BP2+PO2

  BO2=BM2+MO2

  CO2=CN2+NO2

  CO2=CM2+MO2

  =>AN2+NO2+BP2+PO2+CM2+MO2=AO2+BO2+CO2

  AP2+PO2+BM2+MO2+CN2+NO2=AO2+BO2+CO2

  =>AN2+NO2+BP2+PO2+CM2+MO2=AP2+PO2+BM2+MO2+CN2+NO2

  =>AN2+BP2+CM2=AP2+BM2+CN2

  bởi Vương Minh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA