YOMEDIA
ZUNIA12

Cho \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi \(x\) nhận các giá trị \(x_1 = 2, x_2 = 5\) thì các giá trị tương ứng \(y_1, y_2\) thỏa mãn: \(3y_1 + 4y_2 = 46\). Hãy biểu diễn \(y\) qua \(x.\)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(x\) và \(y\) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:

  \(x_1y_1 = x_2y_2\) hay \(2y_1 = 5y_2\)

  \( \Rightarrow \dfrac{{{y_1}}}{5} = \dfrac{{{y_2}}}{2}\)\( \Rightarrow \dfrac{{3{y_1}}}{{15}} = \dfrac{{4{y_2}}}{8}\)

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  \(\dfrac{{{y_1}}}{5} = \dfrac{{{y_2}}}{2} = \dfrac{{3{y_1} + 4{y_2}}}{{15 + 8}} = \dfrac{{46}}{{23}} = 2\)

  \(\begin{array}{l}
  \Rightarrow \dfrac{{{y_1}}}{5} = 2 \Rightarrow {y_1} = 2.5 = 10\\
  \Rightarrow {x_1}{y_1} = 2.10 = 20
  \end{array}\)

  Hay \(xy = 20\)

  Vậy công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là: \(y = \dfrac{{20}}{x}\).

    bởi Nguyễn Phương Khanh 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON