Bài toán tỉ lệ nghịch

bởi Bích Ngọc 20/11/2017

Tìm 3 số a,b,c biết chúng tỉ lệ nghịch vs 1 phần 2, 2 phần 3, 3 phần 4 và a-2b= -3

Câu trả lời (1)

 • Vì a, b, c tỉ lệ nghịch với \(\frac{1}{2};\frac{2}{3};\frac{3}{4}\), ta có:

  \(a:b:c = \frac{1}{{\frac{1}{2}}}:\frac{1}{{\frac{2}{3}}}:\frac{1}{{\frac{3}{4}}} = 2:\frac{3}{2}:\frac{4}{3}\)

  Nên ta có: \(\frac{a}{2} = \frac{b}{{\frac{3}{2}}} = \frac{c}{{\frac{4}{3}}}\,\,\,hay\,\,\,\frac{a}{2} = \frac{{2b}}{3} = \frac{{3c}}{4}\)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

  \(\frac{a}{2} = \frac{{2b}}{3} = \frac{{a - 2b}}{{2 - 3}} = \frac{{ - 3}}{{ - 1}} = 3\)

  Nên \(a = 6;b = \frac{9}{2};c = 4\)

   

   

  bởi Lê Vinh 21/11/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan