ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài 31 trang 13 sách bài tập toán 7 tập 1

Bài 31 (Sách bài tập - tập 1 - trang 13)

Tìm \(x\in\mathbb{Q}\), biết :

a) \(\left|2,5-x\right|=1,3\)

b) \(1,6-\left|x-0,2\right|=0\)

c) \(\left|x-1,5\right|+\left|2,5-x\right|=0\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Vì \(\left|2,5-x\right|=1,3\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2,5-x=1,3\\2,5-x=-1,3\end{matrix}\right.\left\{{}\begin{matrix}x=1,2\\x=3,8\end{matrix}\right.\)

  b) \(1,6-\left|x-0,2\right|=0\)

  \(\Rightarrow\left|x-0,2\right|=1,6\)

  \(\left|x-0,2\right|=1,6\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x-0,2=1,6\\x-0,2=-1,6\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1,8\\x=-1,4\end{matrix}\right.\)

  c) Vì \(\left|x-1,5\right|\ge0;\left|2,5-x\right|\ge0\)

  \(\left|x-1,5\right|+\left|2,5-x\right|=0\left\{{}\begin{matrix}x-1,5=0\\2,5-x=0\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=1,5\\x=2,5\end{matrix}\right.\)

  Vô lý vì \(x\) không thể nhận đồng thời 2 giá trị \(\Rightarrow x\) không có giá trị thỏa mãn đề bài

    bởi Nguyễn Phương Anh 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1