ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính tổng sau: \(A = \frac{7}{{10.11}} + \frac{7}{{11.12}} + ... + \frac{7}{{69.70}}\)

Giúp mình với

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (9)

 
 
 
 • A=1

    bởi Nguyễn Duy Hoàng Phúc 05/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • = 7/10- 7/11+ 7/11 - 7/12+ ....+ 7/69- 7/70

  =7/10 +[ 7/11-7/11]+......+[7/69- 7/69] + 7/70

  =7/10+0+...+0+7/70

  =7/10-7/70

  =42/70

    bởi Triệu Quang Phục 05/06/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A=7/10.11+7/11.12+....+7/69.70

  A=(7/10+7/70)

  A=(49/70+7/70)

  A=56/70=4/5

   

    bởi Bloom 07/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A = 7/10.11 + 7/11.12 + .....+7/69.70

     = 7/10 - 7/11 + 7/11 - 7/12 + 7/12-.......-7/69 + 7/69 - 7/70

     = 7/10 - 7/70

     = 3/5

    bởi Lê Trung 07/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 7/10.11+7/11.12+...+7/69.70

  =7(1/10.11+1/11.12+...+1/69.70)

  =7(1/10-1/11+1/11-1/12+...+1/69-1/70)

  =7(1/10-1/70)

  =7.3/35

  =3/5

    bởi Nhát chém lưỡi địa 07/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 42/70

    bởi nguyễn sỹ khánh toàn 08/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 3/5 

    bởi phan bảo châu 17/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • đáp án : 42/70

    bởi phan thị quỳnh tương 22/06/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1