AMBIENT

Tính tổng B=1+5+5^2+5^3 + ...5^50

bởi Nguyễn Minh Hải 19/01/2019

tính tổng 

B=1+5+5^2+5^3 + ...5^50

RANDOM

Câu trả lời (2)

 • \(B=1+5+5^2+5^3+...+5^{50}\)
  \(\Rightarrow5B=5+5^2+5^3+...+5^{50}\)
  \(\Rightarrow5B-B=4B=\left(5+5^2+5^3+...+5^{51}\right)-\left(1+5+5^2+5^3+...+5^{50}\right)\)
  \(\Rightarrow4B=5^{51}-1\)
  \(\Rightarrow B=\frac{5^{51}-1}{4}\)
  Không chia hết! haha

  bởi Nguyễn Thảo 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi A = 5⁰ + 5¹ + 5² + 5³ +... + 5⁴⁹ + 5⁵⁰. 

  Vậy, 5A = 5¹ + 5² + 5³ +... + 5⁵⁰ + 5⁵¹. 

  5A - A = 4A = (5¹ + 5² + 5³ +... + 5⁵⁰) + 5⁵¹ - 5⁰ + (5¹ + 5² + 5³ +... + 5⁴⁹ + 5⁵⁰) = 5⁵¹ - 1. 

  Tức, A = (5⁵¹ - 1)/4.

  bởi Lê Trần Khả Hân 19/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>