ADMICRO
VIDEO

Tính giá trị biểu thức A= 53+ |53-174| +(-74)

Tính giá trị biểu thức
Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (17)

 • A=53+121+(-74)

  A=53+(-74)+121

  A=(-21)+121

  A=100

   

    bởi Phan Thị Ngọc Minh 14/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=53+|53-174|+(-74)

  A=53+121-74

  A=174-74

  A=100

    bởi Phạm Quân 14/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=53+|53-174|+(-74)

  A=53+121-74

  A=174-74

  A=100

    bởi Mạnh's Nè's 14/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • = 53 + |-121| - 74

  = 53 + 121 - 74

  = 174 - 74

  = 100

    bởi Vladislav Hoàng 14/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 53+ |53-174| +(-74)

  =53+174-53-74

  =(53-53)+(174-74)

  =0+100

  =100

    bởi Cao Hiển Đạt 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 100

    bởi Phạm Khôi Nguyên 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=100

    bởi nguyễn ASHOKA 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=53+121+(-74)

  =53+(-74)+121

  =(-21)+121

  =100

    bởi Lê Thanh Ngọc 17/02/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • A= 100 là đúng

    bởi Minh Quân Nguyễn Trần 17/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=100

   

    bởi Portgas D . Ace 17/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 7

    bởi Nguyễn Minh 18/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A=53+|53-174|+(-74)

  A=53+53-174+(-74)

  A=(53-53)+(-74+174)

  A=0+100

  A=100

    bởi Adc Jack 04/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • A= 53+ |53-174| +(-74)

  A= 53+ |-121| +(-74)

  A= 53+ 121 - 74

  A=100

    bởi Nguyễn Vũ Hải Thắng 22/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON