Tính các tổng sau [(-8) + (-7)] + (-10)

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tính các tổng sau:

a. [(-8) + (-7)] + (-10)

b. 555 – (-333) – 100 – 80

c. – (-229) + (-219) – 401 + 12

d. 300 – (-200) – (-120) + 18

Câu trả lời (3)

 • a. . [(-8) + (-7)] + (-10) = (-15) + (-10) = -25

  b. 555 – (-333) – 100 – 80 = (555 + 333) –(100 + 80) = 888 – 180 = 708

  c. - (-229) + (-219) – 401 + 12 = (229 – 219) –( 401 – 12) = 10 – 389 = -379

  d. 300 – (-200) – (-120) + 18 = (300 + 200) + (120 + 18) = 500 + 138= 638

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a ) = -15 + -10 = -15 -10  -25
  b)  555 + 333- 100-1 - 80 = 708
  c) 229 - 219 - 401 +12 = -379
  d) 300 +200+ 120 +18 = 738

  bởi Lê Trần Khả Hân 22/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tính các tổng sau:

  a. [(-8) + (-7)] + (-10) 

  =-15 -10 

  =-25

   

   

  b. 555 – (-333) – 100 – 80

  = 555 + 233 - 80

  = 555 + 153

  = 708

  c. – (-229) + (-219) – 401 + 12

  =-401 +12

  = - 379

  d. 300 – (-200) – (-120) + 18

  = 100 + 120 +18

  =238

  Chúc b học tốt 

  nhớ tick

  bởi Anh Pham 22/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan