AMBIENT

Tìm x biết [(6x-39):7 ] .4 =12

bởi Allen Walker 06/01/2019

Tìm x 

a) [ (6x-39):7 ] .4 =12 

b) (x:3-4).5=15 

ADSENSE

Câu trả lời (7)

 • a) [ (6x - 39) : 7 ] .4  = 12  
      [ (6x - 39) : 7 ]     = 12 : 4
      [ (6x - 39) : 7 ]     = 3
         6x - 39)            = 3.7
         6x - 39             = 21 + 39
         6x                    = 60
           x                    = 60 : 6
           x                    = 10
  b) (x : 3 - 4). 5 = 15
       x : 3 - 4     = 15 : 5
       x : 3 - 4     = 3
       x : 3          = 3 + 4
       x : 3          = 7
       x               = 7.3
       x               = 21

  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • a) [ (6x-39):7 ] .4 =12 

   [ (6x-39):7 ]       =12 :4

   [ (6x-39):7 ]       =3

  (6x-39)               =3.7

  (6x-39)              =21

  6x                      =21+39

  6x                     =60

  x                       =60:6

  x                       =10 

  Vậy x = 10

  b) (x:3-4).5=15 

   (x:3-4)      =15 :5

   (x:3-4)      =3

  x:3             =3+4

  x:3            =7

  x               =7.3

  x              =21

  vậy x = 21

   

  bởi Vua Ảo Tưởng 06/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • b) (x:3-4).5=15 \Leftrightarrow(x:3-4) =15 :5\Leftrightarrow (x:3-4) =3 \Leftrightarrowx:3 =3+4 x:3 =7 \Leftrightarrowx =7.3 \Leftrightarrowx =21

  vậy x = 21

  Chúc cậu học vv ^^

  bởi Anh Pham 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a,6x-39=21 -> x=10

  b, x/3 -4=3 -> x=21

  bởi Tuyền Khúc 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vũ Duy bạn spam miết thế

  Ad xử lí dùm em bạn Vũ Duy ạ

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>