Tìm x biết |5/8-x|-1/6=0

bởi Yuuki Umi / ~Boboiboy ~ ^_^ 07/04/2019

2/ Tìm x :

a) \left | \frac{5}{8}-x \right |-\frac{1}{6}=0

b) 0,25x + 1\tfrac{3}{4}x = -6

c) \frac{1}{9}- \left ( \frac{1}{12}-2x \right ):75% =\frac{4}{3}

d) \frac{x}{11}= \frac{x-6}{33}

e) \left | 25x-1 \right | | +\frac{2}{5}=1\tfrac{2}{5}

f) 2\tfrac{3}{5}x: \left ( \frac{3}{4}x+0,15 \right )- 1=\frac{1}{2}

g ) \left | \frac{1}{2}x-1 \right |=3,25

h) \frac{1}{2}\left | x \right |- \frac{3}{4}= \frac{1}{4}

k) \left ( 4\tfrac{1}{2}-\frac{2}{5}: x \right ). 2\tfrac{3}{5}= \frac{13}{2}

m) -\frac{3}{5}x+ \frac{23}{9}=\frac{6}{5}x-\frac{4}{9}

n) \left ( \frac{1}{8}+x \right ):2\tfrac{1}{6}=-3

o) \left | x-\frac{9}{35} \right |= \frac{5}{7}

p) \frac{8}{9}<\frac{x}{18}<\frac{7}{6}(x \epsilon Z)

Bn nào làm được hết bài 1 & bài 2 Mk sẽ yes cho tất cả các bn nhaaaaaaaaa !!! Thank you angel

Câu trả lời (4)

  • Tự làm đi bạnwink

     

    bởi Quinn Anh 07/04/2019
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan