Tìm số nguyên x biết 2.x – 18 = 10

bởi Midoriya Izuku 21/12/2018

Tìm số nguyên x biết:

a. 2.x – 18 = 10 ⇒ 2.x = 10 + 18 ⇒ 2.x = 28 ⇒ x = 28 : 2 ⇒ x = 14

b. 3.x + 26 = 5

c. |x – 2| = 0

Câu trả lời (5)

 • a. 2.x – 18 = 10 ⇒ 2.x = 10 + 18 ⇒ 2.x = 28 ⇒ x = 28 : 2 ⇒ x = 14

  b. 3.x + 26 = 5 ⇒ 3.x = 5 – 26 ⇒ 3.x = -21 ⇒ x = (-21) : 3 ⇒ x = -7

  c. |x -2| =0 ⇒ x – 2 = 0 ⇒ x = 2

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • c. |x -2| =0

  TH1: x – 2 = 0 ⇒ x = 2

  TH2: 2 - x = 0 => x = -2

  Chúc b học tốt nhớ tick

  bởi Anh Pham 22/12/2018
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Tìm số nguyên x biết:a. 2.x – 18 = 10 ⇒ 2.x = 10 + 18 ⇒ 2.x = 28 ⇒ x = 28 : 2 ⇒ x = 14

  câu a bạn tự làm ok rồi đó :))))

  b. 3.x + 26 = 5

    <=> 3x = 21 

    <=> x = 7

  c. |x – 2| = 0

  th1: x-2=0  <=> x=2

  th2: 2-x=0 <=> x=-2

  bởi Nhi Chun 22/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • c.x-2=0=>x=2

  bởi Khúc Văn Đức 24/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan