So sánh căn 2004+căn 2006 và 2.căn 2005

bởi Van Tho 22/01/2019

So sánh : 

\(\sqrt{2004}+\sqrt{2006}\) và \(2\sqrt{2005}\)

Câu trả lời (1)

 • Giả sử : \(\sqrt{2004}+\sqrt{2006}< 2\sqrt{2005}\) 

  \(\Leftrightarrow2004+2006+2\sqrt{2004.2006}< 4.2005\)

  \(\Leftrightarrow\sqrt{2004.2006}< 2005\Leftrightarrow2004.2006< 2005^2\)

  \(\Leftrightarrow\left(2005-1\right)\left(2005+1\right)< 2005^2\)

  \(\Leftrightarrow2005^2-1< 2005^2.\) BĐT đúng

  Vậy \(\sqrt{2004}+\sqrt{2006}< 2\sqrt{2005}\)

  bởi nguyễn xuân thư 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan