AMBIENT

Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

bởi Midoriya Izuku 31/12/2018

Phát biểu và viết dạng tổng quát hai tính chất chia hết của một tổng.

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • - Tính chất 1: a ⋮ m và b ⋮ m => (a + b) ⋮ m

  Tổng quát: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

  a ⋮ m, b ⋮ m và c ⋮ m => (a + b + c) ⋮ m

  - Tính chất 2: a :/. m và b ⋮ m => (a + b) :/. m

  Tổng quát: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

  :/. m, b ⋮ m và c ⋮ m => (a + b + c) :/. m

   

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • a ⋮m

  b ⋮m

  => (a+b)⋮m

  (với a, b, m thuộc N, m # 0)
  Tính chất 2:  Nếu chỉ 1 số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

  a không chia hết cho m

  b ⋮m

  => (a+b) không chia hết cho m

  (với a, b, m thuộc N, m # 0)

  bởi văn độ 25/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>