AMBIENT

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ

bởi Midoriya Izuku 01/01/2019

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • Lan là người nói đúng nhất.

  Nếu phép trừ có số bị trừ là số nguyên dương, số trừ là số nguyên âm thì hiệu lớn hơn cả số trừ và số bị trừ.

  Thật vậy giả sử có hai số nguyên dương a và b, khi đó –b là số nguyên âm.

  Ta có: a – (–b) = a + b.

  Mà a, b cùng dương nên a + b > a và a + b > (–b).

  Ví dụ:

  3 – (–2) = 3 + 2 = 5 có 5 > 3 và 5 > –2.

  hoặc 12 – (–1) = 12 + 1 = 13 có 13 > 12 và 13 > –1.

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Lan nói đúng. mk chứng minh bằng ví dụ

  6 - (-3) = 6 + 3 = 9

  9 lớn hơn cả 6 và 3(chứng minh của Lan)

  bởi Bửu Kì Nam 01/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • *) Hồng nói đúng.Ví dụ: 2 – (-7) = 2 + 7 = 9

  *) Hoa: Sai

  *) Lan: Đúng (-7) – (-8) = (-7) + 8 =1

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>