YOMEDIA
NONE

Viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số \(8 : 5 \)

Viết thương của phép chia sau dưới dạng phân số  \(8 : 5 \)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

  • Kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết là một phân số, chẳng hạn \(5:4 = \dfrac{5}{4}\).

    Vậy: \(8 : 5 = \dfrac{8}{5}\)

      bởi Nguyễn Minh Hải 24/07/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON