YOMEDIA

Tính số đo góc giữa SC và mp (ABC) biết đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và BC = a

cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A và BC = a;SA vuông góc với (ABC) và SA=a căn 6/2.tính số đo góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC)?

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi H là hình chiếu vuông góc của S lên AB, suy ra SH(ABCD)

  Do đó, SH là đường cao của hình chóp S.BMDN

  Ta có : SA2+SB2=a2+3a2=AB2

  Nên tam giác SAB là tam giác vuông tại S.

  Suy ra : SM=AB2=a Do đó tam giác SAM là tam giác đều, suy ra SH=a33

  Diện tích của tứ giác BMDN là SBMDN=12SABCD=2a2

  Thể tích của khối chóp S.BMDN là V=13SH.SBMDN=a333

  Kẻ ME song song với DN (E thuộc AD)

  Suy ra : AE=a2 Đặt α là góc giữa 2 đường thẳng SM và DN

  Ta có (SM,ME^)=α, theo định lý 3 đường vuông góc ta có SAAE

  Suy ra :