Tính d(A;(BCC'B')) biết hình lập phương ABCDA'B'C'D' cạnh a

bởi Tam Thiên 10/08/2017

Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D' cạnh a .Tính :

a,d(A;(BCC'B'))

b,d(C;(ABC'))

c,d(M;(ABB'A'))    M=AC'\(\cap\)A'C

Câu trả lời (2)

 • a) Do \(AB \bot \left( {BB'C'C} \right)\) suy ra \(d(A,(BCC'B')) = AB = a.\)

  b) Gọi H là trung điểm của BC suy ra \(CH \bot BC'\,(1)\)

  Mặc khác \(AB \bot \left( {BB'C'C} \right) \Rightarrow AB \bot CH\,(2)\)

  Từ (1) (2) suy ra: \(CH \bot (ABC').\)

  Vậy \(d\left( {C,\left( {ABC'} \right)} \right) = CH = \frac{{a\sqrt 2 }}{2}.\)

  c) Gọi K là giao điểm của AB’ và A’B, ta có \(MK//BC\) suy ra \(MK \bot (AA'B'B)\)

  Vậy \(d(M,(AA'B'B)) = MK = \frac{1}{2}a.\)

  bởi Dell dell 10/08/2017
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Cảm ơn bạn !

  bởi Tam Thiên 10/08/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan