Tìm tập xác định của hàm số y=căn(1+cos3x)/(sin2x(1-cos4x))

bởi Huong Duong 25/09/2018

tìm tập xác định của hàm số 

y=\(\frac{\sqrt{1+cos3x}}{sin2x\left(1-cos4x\right)}\)

 

y= (1+tanx)2-\(\frac{5cosx}{tanxcos2x}\)

Câu trả lời (1)

 • 1) điều điện : \(\begin{cases}1+cos3x\ge0\\sin2x\ne0\\1-cos4x\ne0\end{cases}\)

  +) sin2x \(\ne\)0 => x \(\ne\) \(\frac{k\pi}{2}\) với k thuộc Z

  +) 1-cos4x \(\ne\)0=> cos4x\(\ne\)1=> x\(\ne\)\(\frac{k\pi}{2}\) với k thuộc Z

  +) 1+cos3x \(\ge\)0=> cos3x\(\ge\)-1=> x\(\ge\)\(\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3}\) với k thuộc Z

  hợp 3 cái trên là xong

  bởi Triệu Dự 25/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan