Tìm GTLN, GTNN của hàm số y=3cosx +1

bởi Nguyễn Phương Khanh 25/09/2018

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số 

y= 3cosx +1

Câu trả lời (1)

  • Ta có: \(-1\le\cos x\le1\)

    \(\Rightarrow y_{max}=3.1+1=4(cm) \) khi \(\cos(x)=1\leftrightarrow x=k2\pi\)

    \(y_{mim}=3.(-1)+1=-2(cm) \) khi \(\cos(x)=-1\leftrightarrow x=\pi +k2\pi\)

    bởi Đặng Trang 25/09/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan