YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm các giá trị x thuộc \(\left( { - {{3\pi } \over 4};\pi } \right)\) thỏa mãn phương trình cho sau với mọi m: \({m^2}\sin x - m{\sin ^2}x - {m^2}\cos x + m{\cos ^2}x \)\(= \cos x - \sin x\)

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Viết phương trình đã cho dưới dạng

  \(\left( {\sin x - \cos x} \right){m^2} + \left( {{{\cos }^2}x - {{\sin }^2}x} \right)m \)

  \(+ \left( {\sin x - \cos x} \right) = 0.\)

  Để đẳng thức này đúng với mọi m thì ta phải có

  \(\left\{ \matrix{
  \sin x - \cos x = 0 \hfill \cr 
  {\cos ^2}x - {\sin ^2}x = 0 \hfill \cr} \right.\)

  \( \Leftrightarrow \) \(\sin x - \cos x = 0\)

  \(\begin{array}{l}
  \Leftrightarrow \sin x = \cos x\\
  \Leftrightarrow \tan x = 1\\
  \Leftrightarrow x = \frac{\pi }{4} + k\pi
  \end{array}\)

  Trong khoảng \(\left( { - {{3\pi } \over 4};\pi } \right)\) có đúng một giá trị \(x = {\pi  \over 4}\) thỏa mãn phương trình đã cho với mọi \(m \in R\).

    bởi hi hi 24/10/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON