Chứng minh phương trình m(x-1)^3(x+2)+2x+3=0 luôn có nghiệm với mọi m

bởi Hoang Yen 08/04/2019

Chứng minh phương trình m(x-1)3(x+2)+2x+3=0 luôn có nghiệm với mọi m

Câu trả lời (5)

 • Đặt f(x)=(m1)(x1)3(x2)+2x3

   

   

  f(1)=1f(2)=1f(1).f(2)=1<0

  phương trình có nghiệm (1;2) với mọi m

  bởi Phượng Ca 09/04/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Đặt f(x)=cyca(xb)(xc)f(x)=∑cyca(x−b)(x−c), khi đó, ta có: 

  f(x)f(a)=cyca(xb)(xc)a(ab)(ac)=(xa)(a2a(b+cx)+bx+cx2bc)f(x)−f(a)=∑cyca(x−b)(x−c)−a(a−b)(a−c)=(x−a)(a2−a(b+c−x)+bx+cx−2bc)

  nên phương trình luôn có nghiệm!

  bởi [PR] Sammer 09/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đặt f(x)=(m1)(x1)3(x2)+2x3

  f(1)=1f(2)=1f(1).f(2)=1<0

  phương trình có nghiệm (1;2) với mọi m

  bởi Lê Thanh Ngọc 20/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • f(x)=(m−1)(x−1)3(x−2)+2x−3f(x)=(m−1)(x−1)3(x−2)+2x−3f(1)=−1f(2)=1⇒f(1).f(2)=−1<0⇒⇒phương trình có nghiệm∈(1;2)∈(1;2)với mọi m

  bởi phùng kim huy 25/04/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • .

  bởi Đinh Trí Dũng 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan