Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 20 bằng cách liệt kê các phần tử

bởi thu hằng 22/09/2018

cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 20. B là tập hợp các số tự nhiên lẻ và tập hợp N*. Viết các tập hợp trên bằng cách khác ?Dùng kí hiệu tập hợp con để thể hiện mối quan hệ của mỗi tập hợp trên với tập hợp N các số tự nhiên.

Câu trả lời (1)

 • A = {x < 20 | x thuộc N} 

     = {1 ; 2 ; 3 ; ... ; 19}

  B = {x lẻ | x khác 0}

     = {1 ; 3 ; 5 ; 7 ; ...}

  \(A\subset N\)

  \(B\subset N\)

  bởi Lê Thị Phê 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan