ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính diện tích tam giác ABC biết AB=3, AC=5 và góc BAC=120 độ

Cho tam giác ABC với AB=3, AC=5, \widehat{BAC}=1200; M là trung điểm BC.

a/ Tính diện tích ABC và trung tuyến AM.

b/ Tính \vec{AB}.\vec{AC}; \vec{AC}.\vec{CB}

c/ Chứng minh: 2.\vec{AM}.\vec{BC}=\vec{AC}^{2} -\vec{AB}^{2}

d/ Vẽ BF\perp AC tại F, CE\perp AB tại E. Tính: \vec{BA}.\vec{BE} + \vec{CA}.\vec{CF}

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • a) S=\frac{1}{2}ABACsinBAC=\frac{1}{2}.3.5sin120=\frac{15\sqrt{3}}{4}

  BC=\sqrt{AB^2+AC^2-2ABACcosBAC}=\sqrt{3^2+5^2-2.3.5cos120}=7

  AM=\sqrt{\frac{2AB^2+2AC^2-BC^2}{2}}=\sqrt{\frac{2.3^2+2.5^2-7^2}{2}}=\frac{\sqrt{38}}{2}

  b)\underset{AB}{\rightarrow}.\underset{AC}{\rightarrow}=AB.ACcosBAC=3.5cos120=-\frac{15}{2}

  \underset{AC}{\rightarrow}.\underset{CB}{\rightarrow}=\underset{AC}{\rightarrow}(\underset{CA}{\rightarrow}+\underset{AB}{\rightarrow})=AC^2+\underset{AC}{\rightarrow}.\underset{AB}{\rightarrow}=5^2-15/2=35/2

    bởi Ngân Giang 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c) 2\underset{AM}{\rightarrow}.\underset{BC}{\rightarrow}=(\underset{AB}{\rightarrow}+\underset{AC}{\rightarrow})(\underset{AC}{\rightarrow}-\underset{AB}{\rightarrow})=AC^2-AB^2

    bởi Ngân Giang 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1