YOMEDIA
NONE

Tìm tọa độ đỉnh B, C biết x_B < x_C và A(0;4), trọng tâm G (4/3;2/3)

cho tam giác abc có đỉnh a(0;4) ,trọng tâm G (4/3;2/3) và trực tâm trùng với gốc tọa độ.tìm b,c biết xb<xc

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Vì G là trọng tâm tam giác nên  \(\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GM}\)

  \(\Rightarrow\begin{cases}\frac{4}{3}=2x-\frac{8}{3}\\-\frac{10}{3}=2y-\frac{4}{3}\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=-1\end{cases}\)

  Phương trình đường thẳng (d) qua 3 điểm I,B,C và vuông góc với (AH) là (d):y=−1
  Gọi B(b;1).C(c;1) Ta có  HB(b;1),AC(c;−5)
  H là trực tâm nên AC*HB=0⇔bc=−5             (1)
  Ta lại : \(x_B+x_C=4\)                                          (2)
  Từ (1)(2)\(\Rightarrow\) B,C là nghiệm của pt \(X^2-4X-5=0\Rightarrow\begin{cases}X=-1\\X=5\end{cases}\)
  Vậy B(1;1),C(5;1) hoặc B(5;1),C(1;1)
    bởi Kuroba Yottsu 07/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON