Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=a^3+b^3+c^3 biết a+b+c=1

bởi Lê Mỹ Trúc 11/02/2019

cho a,b,c là các số dương thỏa mãn a+b+c=1 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=a^3+b^3+c^3

Câu trả lời (2)

  • đây là toán lớp mấy đây bạn

    bởi Phan Công Trực 12/02/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • đây là toán lớp 9 nha!

    bởi Lê Mỹ Trúc 12/02/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn