Mệnh đề tồn tại x thuộc Q:2x^2+3x=0 đúng hay sai?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 21/09/2018

cho các mệnh đề sau :

a. \(\exists\) x \(\in\) Q: 2x^2 +3x = 0

b, nếu n^2 \(⋮\)2 thì n chia hết cho 2 ( với n thuộc N )

c, Nếu x \(\ne\)-1 và y \(\ne\)-1 thì x+y xy \(\ne\) -1

d. tồn tại duy nhất số tự nhiên n sao cho : 3^n +4^n = 5^n

Có bao nhiêu mệnh đề đúng ? giải thích ?

Câu trả lời (1)

 • a) ta có : \(2x^2+3x\Leftrightarrow x\left(2x+3\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=\dfrac{-3}{2}\end{matrix}\right.\)

  vậy mệnh đề này đúng

  b) ta có số nguyên có 2 dạng :

  +) \(x=2a\Rightarrow x^2=4x^2⋮2\) \(\Rightarrow x=2a\) là thỏa mãn

  +) \(x=2a+1\Rightarrow x^2=4a^2+4a+1⋮̸2\) \(\Rightarrow x=2a+1\) là không thỏa mãn

  \(\Rightarrow x=2a⋮2\)

  vậy mệnh đề này đúng

  c) ta có : vì phương trình \(X^2-aX+\left(a-1\right)\)

  có : \(\Delta=a^2-4\left(a-1\right)=a^2-4a+4=\left(a-2\right)^2\ge0\)

  luôn có nghiệm \(\Rightarrow\) \(x+y+xy\) có thể bằng \(-1\)

  \(\Rightarrow\) mệnh đề này sai

  d) cái này thì theo fetmat thì phải .

  \(\Rightarrow n=2\) là duy nhất

  \(\Rightarrow\) mệnh đề này đúng

  vậy có \(3\) mệnh đề đúng

  bởi mai thị an 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan