ON
YOMEDIA
VIDEO

Chứng minh sin(a + b)sin(a - b) = sin^2a – sin^2b = cos^2b – cos^2a

Chng minh các đng thc lượng giác sau :

a) sin(a + b)sin(a - b) = sin2a – sin2b = cos2b – cos2a

b) cos(a + b)cos(a - b) = cos2a - sin2b = cos2b – sin2a

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) VT = [sinacosb + cosasinb][sinacosb - cosasina]

           = (sinacosb)2 – (cosasinb)2 = sin2 a(1 – sin2 b) – (1 – sin2 a)sin2 b

           = sin2a – sin2b = cos2b( 1– cos2a) – cos2 a(1 – cos2 b) =  cos2b – cos2a

   

  b) VT = (cosacosb - sinasinb)(cosacosb + sinasinb)

         = (cosacosb)2 – (sinasinb)2           

         = cos2 a(1 – sin2 b) – (1 – cos2 a)sin2 b = cos2 a – sin2 b

        = cos2 b(1 – sin2 a) – (1 – cos2 b)sin2 a = cos2 b – sin2 a

    bởi Phạm Thị Yến Khoa 12/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1