AMBIENT

Trình bày quy tắc gõ văn bản trong Word

bởi Vũ Thị Khánh Vân 22/02/2019

Trình bày quy tắc gõ văn bản trong Word

ADSENSE

Câu trả lời (17)

 • Quy tắc gõ văn bản trong Word

  -Khi soạn thảo các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;) (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu (, [, {, ', " phải được đặt sát vào bên trái kí tự đầu tiên của từ tiếp theo.

  -Các dấu ), ], }, ', " phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  -Giữa các phím dùng 1 phím cách để phân cách.

  -Nhấn phím ENTER một lần để kết thúc một đoạn văn bản để chuyển sang đoạn khác

  bởi Nguyễn Thị Thu Thùy 28/02/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 •  

  Quy tắc gõ văn bản trong Word.

  - Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;)

  (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó,sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “ phải được đặt sát vào bên trái kÝ tự đầu tiên của từ tiếp theo.</p>

  -Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” phải được đặt sát vào bên phải kÝ tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  - Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

  - NhÂn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới

  bởi Vy Chan ღ Sensei ღ 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Để một văn bản của bạn được đánh giá chuẩn, ưa nhìn và gây ấn tượng cho người đọc các bạn cần lưu ý một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản như sau:

  1. Phân biệt thế nào là 1 kí tự, 1 từ, 1 câu, 1 dòng và khoảng cách như nào được coi là 1 đoạn.

  - Kí tự (Character): Tất cả những kí tự có trên bàn phím và một số kí tự có sẵn trong phần mềm.

  Từ (Word):

  + Nhiều kí tự (khác kí tự khoảng trắng) ghép lại với nhau được gọi là 1 từ.

  + Các từ phân biệt nhau bởi dấu cách (khoảng trắng hay Space).

  Câu (Sentence):

  + Nhiều từ ghép lại tạo thành câu.

  + Các câu phân biệt nhau bởi dấu chấm (.).

  Đoạn (Paragraph):

  + Nhiều câu (có nội dung liên quan tới nhau) tạo thành 1 đoạn.

  + Khi muốn viết 1 đoạn khác sử dụng phím Enter để xuống dòng.

  2. Chú ý nguyên tắc tự xuống dòng của Word: Các bạn nên chú ý khi viết đến cuối dòng máy tính sẽ tự động ngắt xuống dòng dưới mà không cẩn sử dụng phím Enter.

  3. Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản.

  Không sử dụng phím Enter để xuống dòng

  - Các bạn chú ý không nên sử dụng phím Enter để điều khiển xuống dòng vì Word tự động xuống dòng. Nếu bạn sử dụng phím Enter để xuống dòng máy tính sẽ hiểu bạn sang 1 đoạn mới. Phím Enter dùng để phân biết 2 đoạn văn bản với nhau.

  Giữa hai từ chỉ sử dụng duy nhất 1 dấu cách (Space)

  - Do Word tự điều chỉnh khoảng cách giữa các từ với nhau. Nếu bạn sử dụng quá nhiều phím cách giữa 2 từ Wỏd sẽ ngầm hiểu dấu cách đó là 1 từ và sẽ phân chia khoảng cách phím cách đó và các từ. Do đó khoảng cách giữa các từ bị thay đổi và văn bản của bạn nhìn không được đều và khoa học. Ví dụ như hình vẽ:

  Sử dụng nhiều phím cách

  Quy tắc gõ các dấu ngắt câu

  - Các dấu ngắt câu gồm: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi.

  - Khi viết các dấu ngắt câu này các bạn lưu ý nó sẽ được viết sát vào từ phía trước nó và theo sau nó là dấu cách.

  - Vì sao phải viết theo nguyên tắc này: Trường hợp dấu ngắt câu ở cuối 1 dòng Word tự xuống dòng nếu dấu ngắt câu không được viết sát vào từ phía trước Word sẽ hiểu đó là 1 từ và sẽ ngắt xuống dòng. Như vậy nó không đúng theo quy tắc viết các dấu này. Hình vẽ mô tả:

  Sai quy tắc

  Quy tắc gõ dấu mở ngoặc, đóng ngoặc kép và đơn

  - Các dấu mở ngoặc, mở nháy phải được viết sát vào kí tự cuối cùng phía bên phải của dấu này.

  - Các dấu đóng ngoặc, đóng nháy phải được viết sát vào kí tự cuối cùng phía bên trái của dấu này. Hình minh họa:

  Gõ dấu đóng mở ngoặc

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • trong SGK nhé

  bởi Nguyễn Thu Trang 06/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • THANKS YOU EVERYBODY

  cảm ơn các bạn

  bởi Vũ Thị Khánh Vân 07/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • lên mAng

 • Quy tắc gõ văn bản trong Word.

  - Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;)

  (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó,sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “ phải được đặt sát vào bên trái kÝ tự đầu tiên của từ tiếp theo.</p>

  -Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” phải được đặt sát vào bên phải kÝ tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  - Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

  - NhÂn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới

  bởi Đàm Hải 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • các dấu mở ngoặc, mở ngoặc nháy phải được đặt sát vào bên phải kí tự cuối cùng của từ nắm sau nó. Các dấu đóng ngoặc, đóng ngoặc nháy phải đc đặt sát vào bên trái của kí tự nằm trước nó

  giữa các từ chỉ đc dùng 1 kí tự trống để ngăn cách

  nhấn phím enter 1 lần để kết thúc đoạn văn bản và chuyển sang 1 đoạn mới

  các dấu ngắt câu phải đc đặt sát vào kí tự cuối cùng của từ đứng trước nó, sau đó là một dấu cách nếu vẫn còn nội dung

  :V gõ mỏi tay vl mik mới tao nick mong bn cho 1 like :)

  :V ông Huất Anh Lộc copy từ trên mạng xuống kìa :V

  bởi Huy Hoàng 02/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong SGK có

  bởi Lương Thanh Trung 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • SGK có

  bởi FF- Misha 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Quy tắc gõ văn bản trong Word.

  - Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: (.) (,) (:) (;)

  (!) (?) phải được đặt sát vào từ đứng trước nó,sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu mở ngoặc (, [, {, <, ‘, “ phải được đặt sát vào bên trái kÝ tự đầu tiên của từ tiếp theo.</p>

  -Các dấu đóng ngoặc ), ], }, >, ’, ” phải được đặt sát vào bên phải kÝ tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  - Giữa các từ chỉ dùng 1 phím cách để phân cách.

  - NhÂn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • aa o 

  bởi Nguyễn Minh 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Trong SGK

  bởi Nguyễn Thuỷ Trúc 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • binh thuong

   

  bởi Hai Gaming 04/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. Phân biệt thế nào là 1 kí tự, 1 từ, 1 câu, 1 dòng và khoảng cách như nào được coi là 1 đoạn.

  - Kí tự (Character): Tất cả những kí tự có trên bàn phím và một số kí tự có sẵn trong phần mềm.

  Từ (Word):

  + Nhiều kí tự (khác kí tự khoảng trắng) ghép lại với nhau được gọi là 1 từ.

  + Các từ phân biệt nhau bởi dấu cách (khoảng trắng hay Space).

  Câu (Sentence):

  + Nhiều từ ghép lại tạo thành câu.

  + Các câu phân biệt nhau bởi dấu chấm (.).

  Đoạn (Paragraph):

  + Nhiều câu (có nội dung liên quan tới nhau) tạo thành 1 đoạn.

  + Khi muốn viết 1 đoạn khác sử dụng phím Enter để xuống dòng.

  2. Chú ý nguyên tắc tự xuống dòng của Word: Các bạn nên chú ý khi viết đến cuối dòng máy tính sẽ tự động ngắt xuống dòng dưới mà không cẩn sử dụng phím Enter.

  3. Một số quy tắc gõ văn bản cơ bản.

  Không sử dụng phím Enter để xuống dòng

  - Các bạn chú ý không nên sử dụng phím Enter để điều khiển xuống dòng vì Word tự động xuống dòng. Nếu bạn sử dụng phím Enter để xuống dòng máy tính sẽ hiểu bạn sang 1 đoạn mới. Phím Enter dùng để phân biết 2 đoạn văn bản với nhau.

  ADVERTISEMENT

  Giữa hai từ chỉ sử dụng duy nhất 1 dấu cách (Space)

  - Do Word tự điều chỉnh khoảng cách giữa các từ với nhau. Nếu bạn sử dụng quá nhiều phím cách giữa 2 từ Wỏd sẽ ngầm hiểu dấu cách đó là 1 từ và sẽ phân chia khoảng cách phím cách đó và các từ. Do đó khoảng cách giữa các từ bị thay đổi và văn bản của bạn nhìn không được đều và khoa học. Ví dụ như hình vẽ:

  Sử dụng nhiều phím cách

  Quy tắc gõ các dấu ngắt câu

  - Các dấu ngắt câu gồm: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi.

  - Khi viết các dấu ngắt câu này các bạn lưu ý nó sẽ được viết sát vào từ phía trước nó và theo sau nó là dấu cách.

  - Vì sao phải viết theo nguyên tắc này: Trường hợp dấu ngắt câu ở cuối 1 dòng Word tự xuống dòng nếu dấu ngắt câu không được viết sát vào từ phía trước Word sẽ hiểu đó là 1 từ và sẽ ngắt xuống dòng. Như vậy nó không đúng theo quy tắc viết các dấu này. Hình vẽ mô tả:

  Sai quy tắc

  Quy tắc gõ dấu mở ngoặc, đóng ngoặc kép và đơn

  - Các dấu mở ngoặc, mở nháy phải được viết sát vào kí tự cuối cùng phía bên phải của dấu này.

  - Các dấu đóng ngoặc, đóng nháy phải được viết sát vào kí tự cuối cùng phía bên trái của dấu này. Hình minh họa:

  Gõ dấu đóng mở ngoặc

  bởi . Tps . 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>