Huy Hoàng's Profile

Huy Hoàng

Huy Hoàng

10/04/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 18
Điểm 66
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (24)

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tính nhanh 5/1.6+5/6.11+5/11.16+...+5/96.101 Cách đây 6 tháng

  5/1. 6+ 5/6.11 + 5/11 . 16 +...+ 5/96 . 101

  =1/1 - 1/6 = 1/6 - 1/11 - 1/16 +...+ 1/96 - 1/101

  =1/1- 1/101

  =101/101 - 1/101

  =100/101

  mik ko bik ghi phân số nên ghi / nha

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, y thuộc Z biết x/4-1/y=3/4 Cách đây 6 tháng

  cho hỏi làm sao ghi phân số vs lại dấu ngoặc thế 

  mik là người mới nên ko bik :))))

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tính hợp lí 0,5+1/3+0,4+5/7+1/6-4/35 Cách đây 6 tháng

  cho hỏi làm sao để ghi phân số vậy 

  mk là người mới nên ko bik :))

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: Tính bằng hai cách (6-2/3+1/2)-(5+5/3-3/2)-(3-7/3+5/2) Cách đây 6 tháng

  . giống trên ko có j để nói :V

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: ai là fan nào Cách đây 6 tháng

  mik đã từng bn ak

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: ai là fan Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: ai cs truyện inuyasha ko Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: giai trí với truyện Cách đây 6 tháng

  ANGEL BEAST

  DATE A LIVE

  CONAN

  ONE PIECE

  .......................

 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: thư giãn tí đi Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng đã trả lời trong câu hỏi: thời tiết và khí hậu. Cách đây 6 tháng

  Giống nhau giữa khí hậu và thời tiết

  Thời tiết và khí hậu đều diễn ra trong một vùng nhất định, đều có các yếu tố: không khí, nhiệt độ, áp suất, lượng mưa,… người ta dựa vào các yếu tố này để phân loại thời tiết và khí hậu.

  Sự khác nhau giữa khí hậu và thời tiết

  Thời tiết khác khí hậu ở điểm nào? – Sự khác nhau giữa khí hậu và thời tiết dựa vào thời gian và tính chất của nó

  Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng xảy ra trong một thời gian ngắn tại một địa phương xác định và thời tiết luôn luôn thay đổi. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong một thời gian dài và nó đã trở thành quy luật

Điểm thưởng gần đây (29)

 • Huy Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
 • Huy Hoàng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng