Thế nào là http?

bởi Hoàng My 07/12/2018

Thế nào là http

Câu trả lời (4)

 • HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client) trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web-WWW, HTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).

  bởi Hường Hường 07/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • HTTP (Tiếng AnhHyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client) trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web-WWWHTTP là một giao thức ứng dụng của bộ giao thức TCP/IP (các giao thức nền tảng cho Internet).........

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giao thức HTTPS (viết tắt của cụm từ Hypertext Transfer Protocol Secure)  sự kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL, TLS nhằm tạo nên một rào chắn an ninh, bảo mật khi truyền tải các thông tin trên mạng Internet.

  bởi Đinh Ly 13/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • HTTP (Tiếng Anh: HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản) một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet, được dùng để liên hệ thông tin giữa Máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client) trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web-WWW, HTTP là một giao thức ...

  bởi phùng kim huy 21/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan