YOMEDIA

From each numver,pick out the work whose undeerlined part is pronounced continent depend send pretend?

bởi Bin Nguyễn 05/09/2019

I.From each numver,pick out the work whose undeerlined part is pronounced

1.A.continent B.depend C.send D.pretend

2.A.says B.prays C.plays D.days

3.A.climate B.pride C.quit D.primary

4.A.may B.can C.stay D.say

5.A.boxes B.washes C.watches D.goes

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • I.From each numver,pick out the work whose undeerlined part is pronounced

  1.A.continent B.depend C.send D.pretend

  2.A.says B.prays C.plays D.days

  3.A.climate B.pride C.quit D.primary

  4.A.may B.can C.stay D.say

  5.A.boxes B.washes C.watches D.goes

  bởi Nguyễn Hồng Hạnh 05/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA