Writing: People speak English all over the world. English........................

bởi Nguyễn Minh Hải 31/12/2018

Ex4: Writing:

Section I: Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first one (1pt)

1. People speak English all over the world.

English............................................................................................

2. They are going to build a new house next year.

A new house ......................................................................................

Section II: Use the words given to complete the story (2 pts)

Last week, Uyen had a day to remember.

1. She / math exam / Friday / and she / get up /late.

..................................................................................................

2. She /realize/ her alarm clock /not go off.

...................................................................................................

3. As she / leaving home , it /start/ rain heavily.

...................................................................................................

4. Uyen /try / run as fast / she could.

...................................................................................................

5. she /fall /on to the road.

...................................................................................................

6. Luckily, Uyen / enough time / finish her exam.

...................................................................................................

Câu trả lời (2)

 • Section I: Complete the second sentences so that it has the same meaning to the first one (1pt)

  1. People speak English all over the world.

  English is spoken all over the world.

  2. They are going to build a new house next year.

  A new house is going to be built next year.

  Section II: Use the words given to complete the story (2 pts)

  Last week, Uyen had a day to remember.

  1. She / math exam / Friday / and she / get up /late.

  =>She had a math exam on friday and she got up late.

  2. She /realize/ her alarm clock /not go off.

  =>She realized that her alarm cock didn't go off

  3. As she / leaving home , it /start/ rain heavily.

  =>As she was leaving,it started raining heavily

  4. Uyen /try / run as fast / she could.

  =>Uyen tried to run as fast as she could.

  5. she /fall /on to the road.

  =>She fell onto the road

  6. Luckily, Uyen / enough time / finish her exam.

  =>Luckily,uyen has enough time to finish her exam.

  bởi nguyên thị phương 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 4, Uyen tried to run as fastest as she could

  5, She fell on to the road

  6, luckily, Uyen had enough time to finish her exam

  bởi Tuyền Khúc 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan