ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết lại câu.

Click để xem full hình

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (5)

 
 
 
 • 1. They didn't let me go.

  2. When John was four, he came to London with his parents.

  3. How long have you lived here?

  4. They are going to school on foot

  5. Do you mind if I smoke in the room?

  6. His garden isn't as large as mine.

  7. We haven't talked to your sister for a long time.

  8. There are more than 80 stores at the mall.

  9. The toys kept in the box are worth 30 dollars.

  10. This school is different from mine

    bởi Hà Khánh An 16/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. They didn't let me go.

  2. When John was four, he came to London with his parents.

  3. How long have you lived here?

  4. They are going to school on foot

  5. Do you mind if I smoke in the room?

  6. His garden isn't as large as mine.

  7. We haven't talked to your sister for a long time.

  8. There are more than 80 stores at the mall.

  9. The toys kept in the box are worth 30 dollars.

  10. This school is different from mine

    bởi Nguyễn Nguyễn 18/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • như trên

   

    bởi Lê Quốc Hùng 19/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.They didn't let me go 

  2. When John was four, he came to London with his parents

  3.How long are you lived there?

  4.They are go to the school on foot

  5.Do you mind if i smoke in the room?

  6.His garden isn't as large as mine

  7.We haven't talked to your sister for the long time

  8, There're more than 80 stores in the mall

  9. The toys krpt in the box are worth 30 dollars

  10. This school different from mine

  _______________________________________________________________________________________

    bởi Mai Vương Minh 06/04/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. bỏ to

  2. is→was

  3. living→lived

  4. by foot→on feet

  5. smoking→smoke

  6. than→as

  7. since→for

  8. much→more

  9. keep→kept

  10. add "from" before "mine"

    bởi Do Minh Duy 08/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1