ON
YOMEDIA

Do Minh Duy's Profile

Do Minh Duy

Do Minh Duy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 243
Điểm 925
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (249)

Điểm thưởng gần đây (279)

  • Do Minh Duy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 15 phút
  • Do Minh Duy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Do Minh Duy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Do Minh Duy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Do Minh Duy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tuần
  • Do Minh Duy: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tuần
  • Do Minh Duy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tuần
  • Do Minh Duy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Do Minh Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
  • Do Minh Duy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1