ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Viết lại các câu sau (sử dụng từ trong ngoặc): Tina is going to college next term, and she's really looking forward to it. (excited)

Viết lại các câu sau (sử dụng từ trong ngoặc) sau cho câu giữ nguyên nghĩa

1. Tina is going to college next term, and she's really looking forward to it. (excited)

2. My mum feels quite nervous about flying. (frightened)

3. Jack's little brother's behavior make him really cross. (annoyed)

4. Does school often bore you? (fed up)

5. Dance music is very popular with young people. (keen on)

6. Our teachers found the exam result very surprising. (amazed)

7. Mark can't do Maths at all. (bad)

8. Karen found the topic of the lecture really fascinating. (interested)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Viết lại các câu sau (sử dụng từ trong ngoặc) sau cho câu giữ nguyên nghĩa

  1. Tina is going to college next term, and she's really looking forward to it. (excited)

  -> Tina is really excited about going to college next term.

  2. My mum feels quite nervous about flying. (frightened)

  -> My mum is quite frightened of flying.

  3. Jack's little brother's behavior make him really cross. (annoyed)

  -> Jack is really annoyed at his little brother's behavior.

  4. Does school often bore you? (fed up)

  -> Are you fed up with school?

  5. Dance music is very popular with young people. (keen on)

  -> Young people are very keen on dance music.

  6. Our teachers found the exam result very surprising. (amazed)

  -> Our teachers were amazed by the exam result.

  7. Mark can't do Maths at all. (bad)

  -> Mark is bad at Maths.

  8. Karen found the topic of the lecture really fascinating. (interested)

  -> Karen was really interested in the topic of the lecture.

    bởi nguyễn anh 22/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1