YOMEDIA
UREKA

Trung (go)……………to the amusement center twice a week. He (like) ……………..(play)

I. Em hãy cho dạng đúng của động ừ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.

1. Trung (go)……………to the amusement center twice a week. He (like) ……………..(play) ………………….electronic games very much. At the moment he (play)…………………a new game there.

2. Nga gets used to (stay)…………………up late.

3. My father usually (drink)………………coffee but today he (drink)……………….tea.

4. Last Sunday Minh (read)…………….books in the library. He (be)…………….there for three hours.

5. They (introduce)………………..a new video game next month.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • I. Em hãy cho dạng đúng của động ừ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.

  1. Trung (go)………goes……to the amusement center twice a week. He (like) ………likes……..(play) …………playing……….electronic games very much. At the moment he (play)…………is playing………a new game there.

  2. Nga gets used to (stay)…………staying………up late.

  3. My father usually (drink)………drinks………coffee but today he (drink)………is drinking……….tea.

  4. Last Sunday Minh (read)………read…….books in the library. He (be)………was…….there for three hours.

  5. They (introduce)………will introduce………..a new video game next month.

    bởi M Thanh Tâm 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF