talk about all of the topics from unit 1 to 6 in the english book 7?

bởi minh dương 21/08/2019

nói về các chủ đề trong từng unit từ unit1 đến 6 lớp 7

giúp mk với mơn trk ạ

Câu trả lời (1)

 • Unit 1: BACK TO SCHOOL

  • A. Friends (Phần 1-6 trang 10-14 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. Names and addresses (Phần 1-7 trang 15-18 SGK Tiếng Anh 7)

  Unit 2: PERSONAL INFORMATION

  • A. Telephone numbers (Phần 1-7 trang 19-23 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. My birthday (Phần 1-9 trang 24-28 SGK Tiếng Anh 7)

  Unit 3: AT HOME

  • A. What a lovely home! (Phần 1-4 trang 29-32 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. Hoa's family (Phần 1-6 trang 33-37 SGK Tiếng Anh 7)

  • Language Focus 1 (Bài 1-8 trang 38-41 SGK Tiếng Anh 7)

  Unit 4: AT SCHOOL

  • A. Schedules (Phần 1-7 trang 42-46 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. The library (Phần 1-5 trang 47-50 SGK Tiếng Anh 7)

  Unit 5: WORK AND PLAY

  • A. In class (Phần 1-7 trang 51-55 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. It's time for recess (Phần 1-5 trang 56-59 SGK Tiếng Anh 7)

  Unit 6: AFTER SCHOOL

  • A. What do you do? (Phần 1-5 trang 60-63 SGK Tiếng Anh 7)

  • B. Let's go! (Phần 1-5 trang 64-67 SGK Tiếng Anh 7)

  • Language Focus 2 (Bài 1-6 trang 68-71 SGK Tiếng Anh 7)

  bởi Nguyễn Thu Thương 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan