ON
ADMICRO
VIDEO_3D

SIMPLE PAST OR PAST CONTINUOUS.(WHY): They (watch)................................television when the lights (go) .............................................out.

SIMPLE PAST OR PAST CONTINUOUS.(WHY)

1/They (watch)................................television when the lights (go) .............................................out.

2/While mother (hang) ...................the clothes,her two daughters (wash).................................... the dishes.

3/Tom (water)................................. the garden when it (start)...................................................... to rain.

4/She (talk)...................................... on the phone,when I (arrive).................................................

5/I (read) ......................................... a book when your (call)......................................................... me.

6/The children (play)....................... tennis ,when theris grandmother (come)................................. to visit.

7/When Mrs.Smith(enter)................ the room,her children(listen).................................................... to the radio very loudly.

8/Ann(sweep)........................................while the baby(play).....................................................quietly in her bed.

9.When the teacher (walk)............................in to the room,the pupils(make).................................,lot of noise.

10.The parents(sleep).....................................while the baby(play)...........................................................quietly in their room.

GIẢI THÍCH VÌ SAO GIÙM MÌNH NHÉ.

THANK YOU

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1/They (watch)were watching television when the lights (go)went out.

  2/While mother (hang)was hanging the clothes,her two daughters (wash)were washing the dishes.

  3/Tom (water)was watering the garden when it(start)started to rain.

  4/She (talk)was talking on the phone,when I (arrive)arrived

  5/I (read)was reading a book when your (call)called me.

  6/The children (play)were playing tennis ,when theris grandmother (come)came to visit.

  7/When Mrs.Smith(enter)entered the room,her children(listen)were listening to the radio very loudly.

  8/Ann(sweep)was sleeping while the baby(play)was playing quietly in her bed.

  9.When the teacher (walk)walked in to the room,the pupils(make)were making lot of noise.

  10.The parents(sleep)were sleeping while the baby(play) was playingquietly in their room.

  (Lí do: cứ câu nào mình dùng 2 lần thì PAST CONTINUOUS tức là 2 hành động xảy ra song song, những câu còn lại (cả PAST SIMPLE và PAST CONTINUOUS hoặc ngược lại) tức 1 hành động đang xảy ra thì 1 hành động khác xen vào hoặc 1 hành động xen vào 1 hành động khác đang xảy ra)

  *có hơi khó hiểu không?*

    bởi thieu quang vinh 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 were watching

    bởi Trịnh Đức Anh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1