ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Give the correct form of word English is an and important subject(interest)?

1.English is an.............. and important subject.(interest)

2.Edison's most famous............was the electronic bulb(invent)

3.Lan didn't go to school yesterday because of her................(ill)

4.What a...............dress!(love)

5.The noise of the city kept Hoa...........(wake)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 1.English is an......interesting ........ and important subject.(interest)

  2.Edison's most famous......invention......was the electronic bulb(invent)

  3.Lan didn't go to school yesterday because of her........illness........(ill)

  4.What a.......loverl........dress!(love)

  5.The noise of the city kept Hoa.....awake......(wake)

    bởi Hoàng Đăng Đức 12/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. interesting

  2. inventer

  3. illness

  4. lovely

  5. awake

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 01/12/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. interesting

  2. invention

  3. illness

  4. lovely

  5. awake

    bởi Vũ Minh Khang 25/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1