Dùng từ hoàn chỉnh câu: Why / Linh / not go / / school / last Tuesday ?

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 07/06/2019

Dùng từ hoàn chỉnh câu

1. Why / Linh / not go / school / last Tuesday ?

2. balanced diet / mean / you / eat / variety / foods / without / too much / anything.

3. Our children / interest / read / books / history / geography.

4. necessary / your brother / stop / smoke / once.

5. The Smiths / move / new house / city / last week.

Câu trả lời (1)

 • 1. Why / Linh / not go / school / last Tuesday ?

  ---> Why didn’t Linh go to school last Tuesday ?

  2. balanced diet / mean / you / eat / variety / foods / without / too much / anything.

  --->A balanced diet means you eat a variety of foods without eating too much of anything.

  3. Our children / interest / read / books / history / geography.

  --->Our children are interested in reading books on history and geography.

  4. necessary / your brother / stop / smoke / once.

  --->It is necessary for your brother to stop smoking at once

  5. The Smiths / move / new house / city / last week.

  --->The Smiths moved to a new house in the city last year.

  bởi Trần Hồng Nhật 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan