ADMICRO
UREKA

Dịch đoạn văn sau sang Tiếng Việt: The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group.

Dịch giùm mk đoạn này nha ! Thanks nhìu !

The chief executive officers of America's largest companies were paid an average of $15.6 million in 2016 says a recent study by an economic research group. The Economic Policy Institute published the report written by Lawrence Mischel and Jessica Schieder. They say the average business leader’s pay was 271 times what an average worker earns at the companies they studied.

This chief executive-to-worker pay ratio is smaller than it has been in the past few years. In 2014, the ratio was 299-to-1, according to the report. However, it is still much higher than the 20-to-1 ratio between chief executives and workers in 1965. In 1989, that difference was 59-to-1. In the last 30 years, the salaries of chief executive officers, or CEOs, has grown much faster than the pay of the average worker at the companies they oversee. In addition, CEO’s pay has increased much faster than the value of stock shares in the companies they lead.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la vào năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện Chính sách Kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng mức lương trung bình của lãnh đạo doanh nghiệp là 271 lần so với thu nhập của một công nhân trung bình tại các công ty mà họ đã theo học.

  Tỷ lệ chi tiêu cho giám đốc điều hành của nhân viên này nhỏ hơn so với trong những năm gần đây. Trong năm 2014, tỷ lệ là 299-to-1, theo báo cáo. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ 20-to-1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59-1. Trong 30 năm qua, tiền lương của các giám đốc điều hành, hoặc CEO, đã tăng nhanh hơn mức lương trung bình của công nhân tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, mức lương của CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu của các công ty mà họ dẫn đầu.

  Tick mk nha!

    bởi Thông Trí 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Các giám đốc điều hành của các công ty lớn nhất của Mỹ đã được trả trung bình 15,6 triệu đô la trong năm 2016 cho biết một nghiên cứu gần đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế. Viện chính sách kinh tế đã công bố báo cáo được viết bởi Lawrence Mischel và Jessica Schieder. Họ nói rằng lãnh đạo doanh nghiệp trung bình mà lương phải trả gấp 271 lần so với một công nhân trung bình kiếm được tại các công ty mà họ nghiên cứu.
  Tỷ lệ trả lương cho giám đốc điều hành này nhỏ hơn so với vài năm trước. Trong năm 2014, tỷ lệ này là 299 trên 1, theo báo cáo. Tuy nhiên, nó vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ 20 trên 1 giữa các giám đốc điều hành và công nhân vào năm 1965. Năm 1989, sự khác biệt đó là 59 trên 1. Trong 30 năm qua, tiền lương của giám đốc điều hành, hay CEO, đã tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương của công nhân trung bình tại các công ty mà họ giám sát. Ngoài ra, lương CEO đã tăng nhanh hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu trong các công ty mà họ lãnh đạo.

    bởi Cracked Sheep 31/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF