Đặt câu hỏi cho các từ gạch dứoi trong các

bởi Đặng Ngọc Trâm 15/10/2018

Đặt câu hỏi cho các từ gạch dứoi trong các câu sau:

1. Mai will be "thirteen "on her next birthday.

...................................

2. His date of birth is " December 20th"

..........................

3. She is nervous "because she doesn't have any friends "

..............................

4. We'll mee "in front of the movie theater "

...............................

5. Name won't do his homework tonight "because he'll have his birthday party"

.........................

Câu trả lời (1)

 • Đặt câu hỏi cho các từ gạch dứoi trong các câu sau:

  1. Mai will be "thirteen "on her next birthday.

  ...........How old will MAi be on her next birthday?..............

  2. His date of birth is " December 20th"

  ...............When is His date of birth?...........

  3. She is nervous "because she doesn't have any friends "

  ............Why is she nervous ?..................

  4. We'll mee "in front of the movie theater "

  ................Where will you meet?...............

  5. Name won't do his homework tonight "because he'll have his birthday party"

  ...........WWhy won't Name do his homework tonight?..............

  bởi Yukinoshita Yukino 15/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan